AIDA Cruises ogłosiła, że AIDAnova, jako pierwszy statek wycieczkowy na świecie uzyskał certyfikat Blue Angel, nadany przez Federalne Ministerstwo Środowiska Niemiec.

Będąc najstarszym certyfikatem ekologicznym, Blue Angel już od 35 lat pomaga konsumentom wybierać produkty i firmy zaangażowane w ochronę środowiska. Wymogi są nawet bardziej rygorystyczne, niż ograniczenia ustawowe, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. AIDAnova jest pierwszym na świecie statkiem wycieczkowym napędzanym skroplonym gazem ziemnym. „Cieszymy się, że nasze wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska morskiego i prace nad obniżeniem emisji spalin zostały docenione - powiedział podczas ceremonii wręczenia certyfikatu prezydent AIDA Felix Eichhorn.

Certyfikat Blue Angel dla AIDAnova

Certyfikat Blue Angel dla AIDAnova

AIDAnova