Cruise&Travel Group sp. z o. o. sp. komandytowa, właściciel strony internetowej aidarejsy.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników strony i jest zgodna z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Cruise&Travel Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą przy ulicy Uphagena 12 w Gdańsku, NIP: 6040171403, REGON: 364687012, zarejestrowana pod nr KRS 0000622701 w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Chronimy Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. Zawsze aktualne dane naszej firmy znajdziesz w zakładce KONTAKT

 

Gdzie będą przechowywane Twoje dane? 
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?
W celu realizacji usług, C&T Group sp. z o.o. sp. komandytowa udostępnia Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi logistyczne, firmom ubezpieczeniowym, agentom, z którymi podpisane ma umowy o współpracy, które przetwarzają takie dane w imieniu C&T Group sp. z o.o. sp. komandytowa w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Cruise&Travel Group sp. z o. o. sp. komandytowa. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Rodzaj zbierania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktów z nami za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie oraz te, które są niezbędne do realizacji umów.

Możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), takie jak: oglądane strony, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookies i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach.

Pliki cookies: Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Przez pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Jak chronimy Twoje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

Czy istnieje obowiązek podania danych?
Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże może to wpłynąć na brak możliwości pełnego korzystania z naszego serwisu lub na brak możliwości realizacji usług i umów.

 

Do czego wykorzystywane są Twoje dane?
Twoje anonimowe dane mogą być przetwarzane do:

  1. realizacji umów, w tym świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
  2. wewnętrznych celów badania rynku i do poprawy naszej oferty.
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Cruise&Travel Group sp. z o.o. sp. komandytowa, tj. marketingu produktów i usług własnych oraz do personalizowania oferty marketingowej.
  4. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej weryfikacji tożsamości Klienta, ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń.

Pliki cookies i podobne technologie mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony AidaRejsy.pl, Cruise&Travel Group sp. z o. o. sp. komandytowa przetwarza dane takie jak: sposoby uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, takie jak system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe, dane przeglądarki itp. Aktywność w obrębie naszych stron internetowych, data i godzina korzystania ze strony, czas spędzony na poszczególnych stronach, zainteresowania i preferencje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać dane takie jak: informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

Ponadto po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez Cruise&Travel Group sp. z o.o. sp. komandytowa w imieniu własnym  – poza w/w danymi – także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

W celu realizacji umów przetwarzane są takie dane jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu (w zależności od kierunku paszport lub dowód osobisty), organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, dane ubezpieczeniowe. W szczególnych przypadkach istotne dane medyczne lub dane szczególne (np. związane z dietą, niepełnosprawnością itp.)

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane?
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, będą one przetwarzane przez:

  1. jeśli dane dotyczą zawartej umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa.
  2. jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Tak, korzystając z naszego serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook czy Google.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Google+ i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy również zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Więcej informacji na temat ciasteczek współpracujących podmiotów możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”. Prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz, zapisał się do newslettera czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i cofnięcia zgody.

Pliki cookies: Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

Cruise&Travel Group sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad polityki prywatności w przyszłej działalności. O wszystkich zmianach odbiorcy newslettera i użytkownicy będą informowani w trybie przewidzianym dla zmian regulaminu.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu czy warunków korzystania z portalu www.aidarejsy.pl prosimy kierować na adres admin@cruiseandtravel.pl