Przed rezerwacją wycieczki, prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia.
Zachęcamy również do zapoznania się z taryfami składek za ubezpieczenie. Więcej informacji uzyskasz pod adresem rezerwacje@aidarejsy.pl.
 

Dokument PDF Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia.

 
Powyższe informacje nie są wiążące i w przypadku zmian warunków, wariantów i cen ubezpieczenia, wiążące zawsze będą dokumenty otrzymane od ubezpieczyciela (TU Europa). Aktualne Warunki Ubezpieczenia znajdziesz poniżej.
 

Dokument PDF Warunki ubezpieczenia Travel World TU Europa obowiązujące od 5 czerwca 2024.
 
Dokument PDF Warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji obowiązujące od 5 czerwca 2024 (nieobowiązkowe, zalecane).