Przed rezerwacją wycieczki, prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia. Dokumenty znajdziesz poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się z taryfami składek za ubezpieczenie.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem rezerwacje@aidarejsy.pl

 

Dokument PDF

 

Warunki ubezpieczenia Travel World TU Europa obowiązujące od 9 stycznia 2018.

 

Dokument PDF Taryfa składek za ubezpieczenie Travel World obowiązująca od 9 stycznia 2018.