Wszyscy, którzy zapiszą się do naszego newslettera i w dniach 13 - 30.11.2018 dokonają rezerwacji rejsu AIDA, otrzymają specjalny prezent.
Do wyboru 3 prezenty do wykorzystania na pokładzie statku:

 • dzień w strefie relaksu z saunami i jacuzzi dla dwojga,
 • ajurwedyjski masaż stóp dla 1 osoby,
 • trening personalny dla 1 osoby.

Dzień w Day Spa w prezencie

Trening personalny w prezencie

Masaż stóp w prezencie

Regulamin promocji „Prezent inauguracyjny”

Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Prezent Inauguracyjny”, który realizowany jest za pośrednictwem strony www.aidarejsy.pl.

§ 1.Definicje:

 1. Organizator – Cruise & Travel Group spółka z o. o. spółka komandytowa, ul. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk. NIP: 604-017-14-03, REGON: 364687012.
 2. Klient - każda osoba biorąca udział w niniejszej Promocji.
 3. Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie.
 4. Strona internetowa- strona dostępna pod adresem: www.aidarejsy.pl.
 5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

§ 2. Okres i zasady trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 13 listopada 2018 do 30 listopada 2018.
 2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera, uzyskanie prezentu niespodzianki.
 3. Po zapisie do newslettera Organizator poprosi Klienta o adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany prezent niespodzianka.
 4. Dane adresowe zbierane podczas promocji, będą wykorzystywane tylko do wysyłki prezentu, nie będą też w żaden sposób udostępniane.
 5. Klient, który nie prześle adresu korespondencyjnego na prośbę Organizatora w terminie do 14.12.2018, nie otrzyma prezentu.
 6. Klient, który w podanym okresie (13 – 30.11.2018) zarezerwuje rejs Aida, otrzyma dodatkowo do wyboru jeden z trzech prezentów do wykorzystania na pokładzie:
 7. a) dzień w strefie relaksu z saunami i jacuzzi dla dwojga
  b) ajurwedyjski masaż stóp dla 1 osoby
  c) trening personalny dla 1 osoby

 8. Klientom przysługuje jeden prezent na KABINĘ, niezależnie od ilości zarezerwowanych kabin.
 9. Prezent można odebrać na pokładzie statku.
 10. Po dokonaniu wyboru prezentu nie ma możliwości zmiany.
 11. Nie ma możliwości przekazania prezentu innej osobie oraz zamiany go na bon pieniężny lub rabat.
 12. W przypadku anulacji rezerwacji prezent przepada i nie zostaje przyznany żaden ekwiwalent.

§ 4. Zasady reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: rezerwacje@aidarejsy.pl.
 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.